Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 11/5/1978