Đại Hội toàn quốc lần thứ III Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam thành công tốt đẹp -Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội CCBVN

Hà Nội (TTXVN 28/12/2002) Ngày 28/12/2002, Đại hội toàn quốc lần thứ III Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp. Dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm thế Duyệt; nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.

Sau 3 ngày làm việc với phương châm "dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả", Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ III đã xác định phương hướng và đề ra 7 nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ 2003-2007.

Cụ thể là: Đoàn kết, vận động các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ, phát huy bản chất, truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ CNH, HĐH; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu tham nhũng, tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh, tổ chức động viên cựu chiến binh tham gia các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh; tập hợp, động viên cựu quân nhân phát huy vai trò, tiềm năng, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở.

Hội Cựu chiến binh phấn đấu đến năm 2007 không còn hội viên đói, giảm số hộ hội viên nghèo xuống còn 6%; nâng số hộ hội viên có mức khá lên 40-50%; chuyển 30-40% số hội viên làm nông nghiệp sang lao động công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ; 80-85% cơ sở Hội vững mạnh; 85-90% hội viên gương mẫu; 80% gia đình cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bầu Ban chấp hành Trung ương Hội CCBVN khóa III gồm 94 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội CCBVN khóa III, các đại biểu đã bầu Trung tướng Đặng Quân Thụy làm Chủ tịch Hội CCBVN và bầu 3 Phó Chủ tịch gồm: Trung tướng Trần Hanh; Trung tướng Đỗ Quang Hưng và Thiếu tướng phạm Hữu Bồng.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội CCBVN (sửa đổi, bổ sung); nghị quyết của Đại hội; Thư báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thành công của Đại hội. Đại hội cũng đã gửi Thư kêu gọi anh chị em cựu chiến binh cả nước không ngừng phát huy bản chất, truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, biến chủ nghĩa Anh hùng cách mạng trong đấu tranh cứu nước thành Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, thực hiện thành công Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, cụ thể là Nghị quyết Đại hội cựu chiến binh toàn quốc lần thứ III, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Tại phiên bế mạc, đoàn đại biểu Tiểu đoàn nữ Trường Sơn tỉnh Ninh Bình đã đến chúc mừng thành công của Đại hội và thay mặt anh chị em cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình nói riêng, cựu chiến binh cả nước nói chung, bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cựu chiến binh toàn quốc lần thứ III, biến những nội dung Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Trung tướng Đặng Quân Thụy, Chủ tịch Hội CCBVN và Trung tướng Trần Hanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đã gặp gỡ đông đảo phóng viên thông tấn, báo chí, công bố kết quả thành công của Đại hội./. 

                                                                                                   Nguyễn Thị Sự