[Photo] Đại tướng Văn Tiến Dũng

  • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng (phải). Ảnh tư liệu

  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng gặp lại nhau sau giải phóng Sài Gòn (5/5/1975). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Đại tướng Văn Tiến Dũng thăm Binh đoàn Quyết thắng (1975). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Đại tướng Văn Tiến Dũng thăm xưởng in Quân đội (1983). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng tại khu vực Bộ Tổng Tham mưu (hiện nay là thềm Điện Kính Thiên. (Ảnh: Gia đình Đại tướng cung cấp)

  • Cuối tháng 3/1975, đồng chí Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào miền Nam cùng các đồng chí Phạm Hùng, Đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

  • Trong ảnh: Sở chỉ huy mặt trận Tây Nguyên tháng 3/1975 (Từ trái qua): Đ/c Hoàng Dũng, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Văn Tiến Dũng, đ/c Bùi San, Khu ủy viên Khu V, đ/c Huỳnh Văn Mẫn (tức Chín Cần), Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Đại hội Đảng lần thứ 4 ở Hà Nội (1976). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN