[Video] Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Hà Nội (TTXVN 17/8/2023) Trong các thể loại dân ca của người Việt, ít có loại hình dân ca nào gắn bó mật thiết với phương ngữ như dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Những làn điệu Ví, Giặm giản dị, mộc mạc nhưng sâu lắng, thiết tha đã tạo nên một loại ngôn ngữ riêng phản ánh đời sống nội tâm phong phú, đa dạng và nhiều cung bậc của người dân xứ Nghệ. Với những giá trị nhân văn và nghệ thuật độc đáo, ngày 17/8/2013, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia. Và 1 năm sau, loại hình dân ca này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.