[Infographics] Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Hà Nội (TTXVN 15/10/2022) Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120. Tác phẩm được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng ta.