ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT”

Từ giữa năm 1961, Mỹ - ngụy tiến hành cuộc “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân miền Nam được sự chi viện tích cực của miền Bắc đã đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, đấu tranh chống địch trên cả ba vùng chiến lược và giành những thắng lợi to lớn. Các chiến công vang dội như Ấp Bắc (Mỹ Tho), An Lão (Bình Định), Bình Giã (Bà Rịa), Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Bình Phước)… cùng với thắng lợi của phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn, mạnh mẽ ở khắp các đô thị miền Nam đã làm thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường theo hướng có lợi cho quân và dân miền Nam, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, đẩy Mỹ - ngụy vào thế bị động trên toàn chiến trường.