Danh sách đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX

Hà Nội (TTXVN 13/10/2003)

       I) Danh sách Đoàn Chủ tịch:

         1- Đ/c Cù Thị Hậu

        2- Đ/c Đặng Ngọc Chiến

        3- Đ/c Đỗ Đức Ngọ

        4- Đ/c Nguyễn Đình Thắng

        5- Đ/c Đặng Ngọc Tùng

        6- Đ/c Nguyễn Hòa Bình

        7- Đ/c Nguyễn Văn Dũng

        8- Đ/c Nguyễn Huy Cận

        9- Đ/c Nguyễn Xuân Hồng

        10- Đ/c Vũ Khang

        11- Đ/c Đỗ Đăng Hiếu

        12- Đ/c Nguyễn Thế Phúc

        13- Đ/c Lê Văn Trình

        14- Đ/c Phan Thị Thu Vân

        15- Đ/c Hoàng Văn Yên

        16- Đ/c Nguyễn Viết Vượng

        17- Đ/c Hoàng Ngọc Thanh

        18- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hải

        19- Đ/c Phan Viết Thông

       * Đ/c Cù Thị Hậu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

        II) Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 5 đồng chí:

         1- Đặng Ngọc Chiến

        2- Đỗ Đức Ngọ

        3- Nguyễn Đình Thắng

        4- Đặng Ngọc Tùng

        5- Nguyễn Hòa Bình

 

        III)  Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX gồm 11 đồng chí:

         1- Đ/c Vũ Khang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn

        2- Đ/c Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn

        3- Đ/c Hà Mai Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

        4- Đ/c Đậu Đình Châu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

        5- Đ/c Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Ban Pháp luật Tổng Liên đoàn

        6- Đ/c Ngô Thị Ngọc Bích, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

        7- Đ/c Trương Lâm Danh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh

        8- Đ/c Lê Văn Luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

        9- Đ/c Thái Huy Kiểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh

        10- Đ/c Lê Thanh Sử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Công nghiệp

        11- Đ/c Hoàng Ngọc Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam

       * Đ/c Vũ Khang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa IX./.