ĐÁNH THẮNG CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT

Bị thất bại trong “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ buộc phải chuyển sang “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và gây chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Ngày 5/8/1964, sau khi dựng lên là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ đã cho máy bay bắn phá nhiều đợt xuống các vùng phụ cận Vinh - Bến Thủy (Nghệ An), thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh), cửa sông Gianh (Quảng Bình), cửa Lạch Trường (Thanh Hóa). Bộ đội và nhân dân các địa phương đã trừng trị thích đáng hành động xâm lược. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 (đặc biệt), khóa III, bàn về tình hình và nhiệm vụ cấp bách đã nhận định tình hình cả nước có chiến tranh và đặt ra nhiệm vụ cho mỗi miền để đánh thắng quân Mỹ xâm lược. Quân và dân miền Bắc đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (từ 5/8/1964 đến 1/11/1968), bắn rơi 3.243 máy bay (có 6 chiếc B.52), 143 lần bắn chìm, bắn bị thương tàu chiến, tàu biệt kích Mỹ.