Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

 • Họ và tên: Đào Hồng Lan
 • Ngày sinh: 23/7/1971
 • Ngày vào Đảng: 15/3/2001
 • Quê quán: xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương,X Tam Kỳ , H Kim Thành, Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế (10/2022)

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (7/2022)

  - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  - Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh (9/2020 - 7/2022)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh khóa XV (7/2021 - 8/2022)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1993 - 7/1995: Cán bộ tư vấn, Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội

  - 8/1995 - 3/2006: Chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - 4/2006 - 10/2006: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - 11/2006 - 3/2009: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - 4/2009 - 12/2014: Chánh Văn phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  - 12/2014 - 2/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

  - 2/2018 - 12/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 12/2019 - 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 9/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

  - 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

  - 7/2021 - 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - 7/2022 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021).

Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

 • Họ và tên: Đào Hồng Lan
 • Ngày sinh: 23/7/1971
 • Ngày vào Đảng: 15/3/2001
 • Quê quán: xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương,X Tam Kỳ , H Kim Thành, Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế (10/2022)

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (7/2022)

  - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

  - Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh (9/2020 - 7/2022)

  - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh khóa XV (7/2021 - 8/2022)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1993 - 7/1995: Cán bộ tư vấn, Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội

  - 8/1995 - 3/2006: Chuyên viên Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - 4/2006 - 10/2006: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - 11/2006 - 3/2009: Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - 4/2009 - 12/2014: Chánh Văn phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  - 12/2014 - 2/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

  - 2/2018 - 12/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 12/2019 - 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

  - 9/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

  - 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

  - 7/2021 - 7/2022: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - 7/2022 - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)

  - 10/2022: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa