Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đào Ngọc Dung

 • Họ và tên: Đào Ngọc Dung
 • Ngày sinh: 6/6/1962
 • Ngày vào Đảng: 31/12/1984
 • Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1980-1982: Cán bộ Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

  - 1982-1989: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Lý Nhân, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

  - 1989-1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh

  - 1990-1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh (tỉnh Nam Hà sau tách tỉnh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà

  - 4/1992 - 5/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, Đại biểu HĐND, Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà

  - 5/1996 - 11/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Nam Hà

  - 11/1996 - 11/1997: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi

  - 11/1997 - 12/2002: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VII, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương

  - 1/2003 - 3/2005: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII

  - 4/2005 - 1/2007: Quyền Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương

  - 2/2007 - 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

  - 8/2007 - 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

  - 5/2010 - 8/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 8/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 19/4/2024: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đồng chí Đào Ngọc Dung do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - 14/5/2024: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 413/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1198-QĐNS/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đào Ngọc Dung

 • Họ và tên: Đào Ngọc Dung
 • Ngày sinh: 6/6/1962
 • Ngày vào Đảng: 31/12/1984
 • Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1980-1982: Cán bộ Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

  - 1982-1989: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Lý Nhân, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

  - 1989-1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh

  - 1990-1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh (tỉnh Nam Hà sau tách tỉnh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà

  - 4/1992 - 5/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, Đại biểu HĐND, Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà

  - 5/1996 - 11/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Nam Hà

  - 11/1996 - 11/1997: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi

  - 11/1997 - 12/2002: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VII, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương

  - 1/2003 - 3/2005: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII

  - 4/2005 - 1/2007: Quyền Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương

  - 2/2007 - 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

  - 8/2007 - 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

  - 5/2010 - 8/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 8/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 19/4/2024: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đồng chí Đào Ngọc Dung do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

  - 14/5/2024: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 413/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1198-QĐNS/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa