Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (5/1966 - 9/1990)

Đào Tùng

 • Họ và tên: Đỗ Trung Thành
 • Ngày sinh: 15/10/1925
 • Ngày mất: 15/9/1990
 • Quê quán: Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Chức vụ:

  - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (5/1966 - 9/1990)

  - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội nhà báo Việt Nam (1983-1989)

  - Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ)

  - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội: Khóa VIII

  - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Huân chương Độc lập hạng Nhì

  - Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

  - Huy chương OIJ về sự đóng góp cho hoạt động của Tổ chức Báo chí quốc tế

  - Giải thưởng Báo chí quốc tế OIJ

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1945: Cách mạng Tháng Tám thành công, ông làm phóng viên báo Chi Lăng khu 12 (Cao - Bắc - Lạng), sau đó được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Trưởng ty thông tin tỉnh Bắc Ninh, quyền Giám đốc Sở thông tin Liên khu I, Chánh văn phòng Nha thông tin Việt Nam.

  - 5/1966 - 9/1990: Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

  - 7/1976: Tại Hội nghị hợp nhất giữa Hội Nhà báo Việt Nam ở miền Bắc và Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam sau ngày nước nhà thống nhất, được bầu vào Ban chấp hành và giữ chức vụ Ủy viên Ban thư ký Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất.

  - 12/1983 – 10/1989: Tại Đại hội lần thứ IV của Hội Nhà báo Việt Nam, được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ).

  - 1987-1990: Đại biểu Quốc hội khóa VIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa VIII; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  - 15/9/1990: Đồng chí từ trần.

 • Thông tin thêm:

  - Năm 2023, tên nhà báo Đào Tùng được đặt cho một con đường tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (5/1966 - 9/1990)

Đào Tùng

 • Họ và tên: Đỗ Trung Thành
 • Ngày sinh: 15/10/1925
 • Ngày mất: 15/9/1990
 • Quê quán: Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang, nay là thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Chức vụ:

  - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (5/1966 - 9/1990)

  - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội nhà báo Việt Nam (1983-1989)

  - Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ)

  - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội: Khóa VIII

  - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Huân chương Độc lập hạng Nhì

  - Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

  - Huy chương OIJ về sự đóng góp cho hoạt động của Tổ chức Báo chí quốc tế

  - Giải thưởng Báo chí quốc tế OIJ

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1945: Cách mạng Tháng Tám thành công, ông làm phóng viên báo Chi Lăng khu 12 (Cao - Bắc - Lạng), sau đó được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Trưởng ty thông tin tỉnh Bắc Ninh, quyền Giám đốc Sở thông tin Liên khu I, Chánh văn phòng Nha thông tin Việt Nam.

  - 5/1966 - 9/1990: Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

  - 7/1976: Tại Hội nghị hợp nhất giữa Hội Nhà báo Việt Nam ở miền Bắc và Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam sau ngày nước nhà thống nhất, được bầu vào Ban chấp hành và giữ chức vụ Ủy viên Ban thư ký Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất.

  - 12/1983 – 10/1989: Tại Đại hội lần thứ IV của Hội Nhà báo Việt Nam, được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ).

  - 1987-1990: Đại biểu Quốc hội khóa VIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa VIII; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  - 15/9/1990: Đồng chí từ trần.

 • Thông tin thêm:

  - Năm 2023, tên nhà báo Đào Tùng được đặt cho một con đường tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa