Đáp từ của Chủ tịch Anton Yugov đọc trong buổi chiêu đãi của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8/10/1957)

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8/10/1957