Đáp từ của Chủ tịch Anton Yugov tại sân bay (6/10/1957)

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957