Đáp từ của Chủ tịch Anton Yugov trong buổi chiêu đãi tối 6/10/1957

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957