Đáp từ của Hồ Chủ tịch nhận Huân chương Du kích

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 8/3/1959