Đáp từ của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Quốc yến của Quốc vương Campuchia chào mừng Tổng Bí thư

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 88 ngày 29/3/2005