[Video] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 10/5/2023) Chuẩn bị cho chuyến đi xa vĩnh viễn của cuộc đời, ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên vào Di chúc. Đó là những lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão và khí phách của vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. “Mấy lời để lại” của Bác chứa đựng nội dung phong phú và sâu sắc, từ chuyện nước nhà đến chuyện thế giới, dặn dò lãnh đạo, nói với nhân dân, từ già đến trẻ, về hiện tại và tương lai, về việc chung và việc riêng... hầu như ai cũng được Bác nhớ đến và dặn dò với muôn vàn tình thương yêu.