[Video] Điện Biên hôm nay

Hà Nội (TTXVN 4/5/2024) Cách đây 70 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 70 năm sau ngày giải phóng, Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới của ấm no, tự do, hạnh phúc.