[Photo] Diễn đàn Chính sách Đối ngoại Việt Nam-Indonesia

Hà Nội (TTXVN 5/8/2023) Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, chiều 5/8/2023, tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Đối ngoại Việt Nam-Indonesia.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Diễn đàn Chính sách Đối ngoại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Diễn đàn Chính sách Đối ngoại. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

  • Đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)