Diễn từ của Bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội trong buổi mít tinh hoan nghênh đoàn đại biểu Chính phủ Bulgaria ngày 8/10/1957

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 9/10/1957