Diễn từ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong cuộc đón tiếp tại sân bay Gia Lâm (6/10/1957)

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 7/10/1957.