Diễn văn của đồng chí Giang Trạch Dân - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại buổi chiêu đãi chào mừng của phía Việt Nam (20/11/1994)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 323, ngày 21/11/1994