Diệt gần 600 địch có 337 tên Mỹ, phá hủy 23 xe quân sự, 9 máy bay đánh chìm 3 tàu đốt cháy 4 kho

Hà Nội (VNTTX 18-7-69) - Theo Thông tấn xã Giải phóng, phát huy thế chủ động tấn công địch, trong 15 ngày (từ 1 đến 15/7/1969), quân và dân Bắc Quảng Trị đã liên tiếp tiến công địch từ Cửa Việt, Đông Hà đến Cồn Tiên vv…..giết và làm bị thương gần 600 tên địch,  trong đó có 337 tên Mỹ, pha hủy 23 xe quân sự các loại, bắn rơi và phá hủy 9 máy bay, đánh chìm 3 tàu  (có 1 tàu chở nặng 1000 tấn), đốt cháy 4 kho.