Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

Đinh Quang Thành

 • Họ và tên: Đinh Quang Thành
 • Năm sinh: 1935
 • Quê quán: Hà Nội
 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba

  - Huân chương Lao động hạng Ba

  - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2022)

  - Nhiều kỷ niệm chương, bằng khen của các bộ, ngành trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1960-1962: Học lớp đào tạo phóng viên nhiếp ảnh VNTTX.

  - 1962-1995: Phóng viên ảnh TTXVN.

  - 1995: Sau nghỉ hưu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, dặc biệt là ảnh nghệ thuật.

  - 2022: Được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật - lĩnh vực Nhiếp ảnh với cụm tác phẩm”Địch phá ta cứ đi” gồm 5 ảnh.

 • Cụm tác phẩm (5 ảnh) “Địch phá ta cứ đi” được Giải thưởng Nhà nước năm 2022:

  - 1. Đường ra tiền phương.

  - 2. Địch phá, ta cứ đi.

  - 3. Băng qua bom đạn địch trên kênh nhà Lê, các đoàn thuyền chở lương thực từ Hà Nam Ninh vào khu 4.

  - 4. Tỉnh Nam Hà nổi tiếng trong việc đảm bảo giao thông vận tải chống Mỹ, sáng tạo nhiều loại cầu bằng vật liệu khác nhau. Có nơi địch đánh sập 1 cầu, ta có ngay hai cầu thay thế.

  - 5. Cầu phao bằng thuyền nan có tải trọng lớn là cây cầu tre duy nhất trong chiến tranh chống Mỹ. Người dân vùng chiêmtrũng Nam Hà đều tham gia làm cầu, thực hiện cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh

Đinh Quang Thành

 • Họ và tên: Đinh Quang Thành
 • Năm sinh: 1935
 • Quê quán: Hà Nội
 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba

  - Huân chương Lao động hạng Ba

  - Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2022)

  - Nhiều kỷ niệm chương, bằng khen của các bộ, ngành trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1960-1962: Học lớp đào tạo phóng viên nhiếp ảnh VNTTX.

  - 1962-1995: Phóng viên ảnh TTXVN.

  - 1995: Sau nghỉ hưu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, dặc biệt là ảnh nghệ thuật.

  - 2022: Được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật - lĩnh vực Nhiếp ảnh với cụm tác phẩm”Địch phá ta cứ đi” gồm 5 ảnh.

 • Cụm tác phẩm (5 ảnh) “Địch phá ta cứ đi” được Giải thưởng Nhà nước năm 2022:

  - 1. Đường ra tiền phương.

  - 2. Địch phá, ta cứ đi.

  - 3. Băng qua bom đạn địch trên kênh nhà Lê, các đoàn thuyền chở lương thực từ Hà Nam Ninh vào khu 4.

  - 4. Tỉnh Nam Hà nổi tiếng trong việc đảm bảo giao thông vận tải chống Mỹ, sáng tạo nhiều loại cầu bằng vật liệu khác nhau. Có nơi địch đánh sập 1 cầu, ta có ngay hai cầu thay thế.

  - 5. Cầu phao bằng thuyền nan có tải trọng lớn là cây cầu tre duy nhất trong chiến tranh chống Mỹ. Người dân vùng chiêmtrũng Nam Hà đều tham gia làm cầu, thực hiện cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa