[Video] Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Trung Quốc (4/2023)

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-28/4/2023.