Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Thanh tra Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

 • Họ và tên: Đoàn Hồng Phong
 • Ngày sinh: 2/1/1963
 • Ngày vào Đảng: 30/12/1993
 • Quê quán: thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Tổng Thanh tra Chính phủ (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính, Kế toán
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1986 - 10/1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh

  - 10/1990 - 10/1995: Cán bộ Cục Thuế tỉnh Nam Hà

  - 10/1995 - 3/1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà

  - 3/1997 - 10/1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà

  - 10/1999 - 8/2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Nam Định (do sáp nhập cơ quan)

  - 8/2001 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã Sở Tài chính Nam Định

  - 3/2002 - 6/2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

  - 6/2003 - 11/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

  - 11/2005 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

  - 7/2008 - 12/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên

  - 12/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 9/2010 - 6/2014: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 7/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 11/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu vào BCH Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Nam Định

  - 9/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Nam Định

  - 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

  - 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng Thanh tra Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

 • Họ và tên: Đoàn Hồng Phong
 • Ngày sinh: 2/1/1963
 • Ngày vào Đảng: 30/12/1993
 • Quê quán: thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Tổng Thanh tra Chính phủ (từ 4/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính, Kế toán
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 4/1986 - 10/1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh

  - 10/1990 - 10/1995: Cán bộ Cục Thuế tỉnh Nam Hà

  - 10/1995 - 3/1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà

  - 3/1997 - 10/1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà

  - 10/1999 - 8/2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Nam Định (do sáp nhập cơ quan)

  - 8/2001 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã Sở Tài chính Nam Định

  - 3/2002 - 6/2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

  - 6/2003 - 11/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

  - 11/2005 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

  - 7/2008 - 12/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên

  - 12/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 9/2010 - 6/2014: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 7/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  - 11/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu vào BCH Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 7/2016 - 9/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Nam Định

  - 9/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Nam Định

  - 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

  - 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa