Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/1941 HS_CTR_000032494

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHS_CTR_000044149

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳHS_CTR_000044510

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 HS_CTR_000143785