[Infographics] Độc đáo dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Hà Nội (TTXVN 28/11/2014) Hát ví, hát giặm do cộng đồng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo, lưu truyền trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt; do thường được hát xen kẽ cùng nhau nên có tên ghép là dân ca ví, giặm. Ngày 27/11/2014, UNESCO công nhận dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.