[Photo] Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Abyei

Hà Nội (8/8/2023) Ngày 8/8/2023, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

  • Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ của LHQ tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lên đường thực hiện nhiệm vụ của LHQ tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn với các nữ công binh. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn động viên các chiến sỹ trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn động viên, khích lệ tinh thần các công binh. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Các nữ chiến sĩ Đội Công binh số 2 tại lễ tiễn. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Các công binh kiểm tra quân tư trang trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: An Đămg - TTXVN

  • Đội Công binh số 2 gôm 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Lễ tiễn Đội Công binh số 2 tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng - TTXVN