[Infographics] Đồng bằng sông Hồng: Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Interactive)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt NamTrần Hồng Hà

Hà Nội (TTXVN 28/2/2024) Theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt mức phát triển khá của Vùng đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 11,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 230 triệu đồng... Đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thông minh, hiện đại; là trung tâm hậu cần về công nghiệp, công nghệ cao, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dịch vụ du lịch, thương mại của Vùng đồng bằng sông Hồng.