Đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành cùng dân tộc

Hà Nội (TTXVN 13/10/2018) Chiều 13/10/2018, tại Hà Nội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dẫn đầu Đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo cho biết, Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã cử ra 147 vị, trong đó có 76 linh mục, 5 tu sĩ và 66 giáo dân, đại diện các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.

Đại hội là dịp để đồng bào Công giáo Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp sức, đồng hành, chia sẻ vận mệnh dân tộc, là kết quả của hơn 30 năm đổi mới đất nước, thể hiện chính sách nhất quán, tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước.

Linh mục Trần Xuân Mạnh bày tỏ quyết tâm sẽ đưa phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong đồng bào Công giáo ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với vai trò cầu nối giữa đạo và đời, góp công sức vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là niềm vui chung của đồng bào Công giáo và cũng là niềm vui của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tin tưởng từ những bài học kinh nghiệm trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động tại nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, xây dựng và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực, triển khai thành công chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban sẽ tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo luôn "Kính Chúa, yêu nước", thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình…/.

Phúc Hằng