[Photo] Đồng chí Đỗ Mười (phần III)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Hà Nội (TTXVN 03/10/2018)

  • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Đảng bộ xã Đông Mỹ (năm 1995), nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trồng cây đa lưu niệm tại trụ sở UBND xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội (năm 1996).

  • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm xã Đông Mỹ nhân dịp xã đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ chống Pháp (năm 2000).

  • Sinh thời, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

  • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trao tặng Chi bộ Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội bức ảnh Bác Hồ nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ (năm 2010).

  • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về dự Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Chi bộ Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội (năm 2015).