Đồng chí Fidel Castro, Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Nhà máy thủy điện Hòa Bình (10/12/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 345, ngày 11/12/1995