Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu lại làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa IX (2/2002)

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI; Trưởng Ban Dân vận Trung ương (9/2007 - 1/2016)Hà Thị Khiết

Hà Nội (TTXVN 23/2/2002)

Ngày 23/2/2002, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu lại làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 055-TTX) ngày 23/2/2002.