Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VIII (1/1998)

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI; Trưởng Ban Dân vận Trung ương (9/2007 - 1/2016)Hà Thị Khiết

Hà Nội (TTXVN 13/1/1998)

Ngày 13/1/1998, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 014-TTX) ngày 13/1/1998.