Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VIII (1/1998)

Hà Nội (TTXVN 13/1/1998)

Ngày 13/1/1998, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Hà Thị Khiết được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 014-TTX) ngày 13/1/1998.