Đồng chí Hà Thị Quế giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (6/1976)

Hà Nội (TTXVN 11/6/1976)

Ngày 11/6/1976, tại Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc, đồng chí Hà Thị Quế được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã (số 163-TTX) ngày 11/6/1976.