[Infographics] Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo uy tín, nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc

Hà Nội (TTXVN 8/8/2021) Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng (1939-1999), đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách. Đồng chí nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí sinh ngày 8/8/1921, cách đây tròn 100 năm.