Đồng chí Nguyễn Quốc Cường được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IV

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (2/2007 - 4/2016)Nguyễn Quốc Cường

Hà Nội (TTXVN 26/2/2007) Ngày 26/2, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV), đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2003- 2008), thay đồng chí Vũ Ngọc Kỳ nghỉ hưu.

Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2007 là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về hội nhập quốc tế; phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Hội phấn đấu phát triển 65 vạn hội viên mới, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 130 ngàn cán bộ Hội các cấp, dạy nghề cho 180 ngàn lượt người, phổ biến pháp luật cho 2,8 triệu hội viên và trợ giúp pháp lý cho 600 ngàn hội viên. Các cấp Hội đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5,5 triệu lượt người, trực tiếp giúp đỡ 300 ngàn hộ thoát nghèo và xóa nhà tạm cho 12 ngàn hộ...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu rõ: Trong thời gian tới, các cấp Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và vận động cử tri là hội viên, nông dân tham gia đầy đủ cuộc bầu cử, cũng như lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XII. Các cấp Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về những thuận lợi và thách thức mà nông dân phải đối mặt khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO); tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới ./.

Bích Thủy