Đồng chí Nguyễn Thị Định được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa V (5/1982)

Hà Nội (TTXVN 20/5/1982)

Ngày 20/5/1982, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ V đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Định được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 140-TTX) ngày 20/5/1982.