Đồng chí Nguyễn Thị Định được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VI (5/1987)

Hà Nội (TTXVN 20/5/1987)

Ngày 20/5/1987, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Thị Định được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dưới đây là Danh sách đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VI, được đăng trên bản Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 140-TTX) ngày 20/5/1987.