Đồng chí Phan Diễn hội kiến với Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 3/10/2002)

Ngày 03/10/2002, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng ta đã hội kiến với Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ N. Enkhbayar đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Phan Diễn hoan nghênh chuyến thăm của Ngài N. Enkhbayar, và chuyển tới Ngài lời chào nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Đồng chí cảm ơn Đảng Nhân dân Cách mạng, Chính phủ và nhân dân Mông Cổ về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc trước đây, cũng như xây dựng đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của nhân dân Mông Cổ trong những năm gần đây; đánh giá cao vai trò của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở Mông Cổ hiện nay; chúc Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ ngày càng giành được nhiều thắng lợi trong thời gian tới.

Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ N.Enkhbayar trân trọng nhờ đồng chí Phan Diễn chuyển lời thăm hỏi và  lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị lãnh đạo khác của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành  tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; chúc nhân dân Việt  Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam; và khẳng định mong muốn của Đảng Nhân dân Cách mạng  Mông Cổ, Chính phủ và nhân dân Mông Cổ không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam./.