[Photo] Đồng chí Tôn Đức Thắng (phần II)

  • Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Xtancô Tôđôrốp và các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bulgaria, ngày 21/12/1971, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Tổng Bí thư Gioocgiô Macsê dẫn đầu sang thăm Việt Nam, ngày 30/06/1973. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN