[Photo] Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Thanh Mẫn

Hà Nội (TTXVN 20/5/2024) Chiều 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN