Đồng chí Trương Mỹ Hoa được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa VIII (5/1997)

Hà Nội (TTXVN 20/5/1997)

Ngày 20/5/1997, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII đã bế mạc tại Hà Nội. Đồng chí Trương Mỹ Hoa được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tin này được đăng trên bản Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam (số 141-TTX) phát đêm ngày 20/5/1997.