Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
(1982-1991)

Đồng Sỹ Nguyên

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Vũ
 • Bí danh: Nguyễn Văn Đồng
 • Ngày sinh: 1/3/1923
 • Ngày mất: 4/4/2019
 • Quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa V (dự khuyết), VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI

  - Tư lệnh Bộ Chỉ huy 559 kiêm Chính ủy (1967-1976)

  - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (1977-1978, 8/1979 - 3/1982)

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (1982-1986)

  - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1982-1991)

  - Đại biểu Quốc hội khóa: I, VI, VII, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1938-1940: Tham gia các tổ chức hội quần chúng cứu quốc ở trường học, ở xã; tháng 12/1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; Bí thư Chi bộ xã năm 1940

  - 1941: Làm Phủ ủy viên lâm thời huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

  - 1942 - 2/1945: Ủy viên Ban cán sự tỉnh Quảng Bình phụ trách hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Cuối năm 1942 địch khủng bố, cơ sở bị vỡ, đồng chí sang Thái Lan và Lào tiếp tục hoạt động, gây dựng cơ sở trong Việt kiều

  - 3/1945: Về nước tham gia thành lập Ban Cán sự tỉnh Quảng Bình (sau là Tỉnh ủy lâm thời), lập chiến khu, chuẩn bị khởi nghĩa

  - 8/1945: Được chỉ định vào Thường vụ Tỉnh ủy và làm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Quảng Bình

  - 1946-1948: Làm Bí thư Huyện ủy, kiêm Chính trị viên Huyện đội, Huyện đội trưởng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Được cử đi học lớp Nguyễn Ái Quốc khóa I năm 1946. Tháng 5/1948, đồng chí làm Tỉnh ủy viên, Chính trị viên, kiêm Tỉnh đội trưởng tỉnh Quảng Bình

  - 1949-1950: Được cử đi học lớp quân sự Bộ Tổng Tư lệnh, công tác ở Phòng Đảng vụ, Cục Chính trị

  - 1951 - 1/1954: Làm Cục phó Cục Tổ chức, Phái viên của Tổng Tư lệnh trong các chiến dịch Điện Biên Phủ, Hoàng Hoa Thám, tham gia Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận Trung Lào

  - 2/1954 - 3/1956: Phụ trách công tác trao trả tù binh ở Sầm Sơn và đón tiếp bộ đội miền Nam tập kết

  - 4/1956 - 1960: Lần lượt kinh qua các chức vụ Cục phó Cục Điều động dân quân, Cục trưởng Cục Động viên dân quân, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu; đồng chí được phong quân hàm Đại tá năm 1958

  - 1961-1962: Được cử đi học tại Học viện Quân sự Bắc Kinh

  - 1964: Tổng Tham mưu phó

  - 1965: Chính ủy Quân khu 4, Bí thư Khu ủy; Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Mặt trận Trung Lào

  - 1966: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phụ trách Tổng cục Tiền phương

  - 1967 - 5/1976: Đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh Bộ Chỉ huy 559 kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy 559; Bí thư Ban Cán sự cố vấn Đảng, quân, dân, chính, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào. Đồng chí được phong quân hàm Trung tướng năm 1974. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí tham gia cánh đường quốc lộ 1

  - 6/1976 - 12/1976: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế, Bí thư Đảng ủy Tổng cục

  - 12/1976: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

  - 1977: Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

  - 1979: Chiến tranh biên giới phía Bắc, đồng chí được điều trở lại quân đội làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô

  - 8/1979 - 3/1982: Được điều trở lại công tác tại Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị; được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị; giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ)

  - 1991: Thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được cử làm Đặc phái viên Chính phủ thực hiện Chương trình 327 “trồng bảo vệ rừng phòng hộ”; tham gia chỉ đạo xây dựng đường Hồ Chí Minh

  - 10/2006: Nghỉ công tác

  - 4/4/2019: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI
Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
(1982-1991)

Đồng Sỹ Nguyên

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Vũ
 • Bí danh: Nguyễn Văn Đồng
 • Ngày sinh: 1/3/1923
 • Ngày mất: 4/4/2019
 • Quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa V (dự khuyết), VI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IV, V, VI

  - Tư lệnh Bộ Chỉ huy 559 kiêm Chính ủy (1967-1976)

  - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (1977-1978, 8/1979 - 3/1982)

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (1982-1986)

  - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1982-1991)

  - Đại biểu Quốc hội khóa: I, VI, VII, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1938-1940: Tham gia các tổ chức hội quần chúng cứu quốc ở trường học, ở xã; tháng 12/1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; Bí thư Chi bộ xã năm 1940

  - 1941: Làm Phủ ủy viên lâm thời huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

  - 1942 - 2/1945: Ủy viên Ban cán sự tỉnh Quảng Bình phụ trách hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa. Cuối năm 1942 địch khủng bố, cơ sở bị vỡ, đồng chí sang Thái Lan và Lào tiếp tục hoạt động, gây dựng cơ sở trong Việt kiều

  - 3/1945: Về nước tham gia thành lập Ban Cán sự tỉnh Quảng Bình (sau là Tỉnh ủy lâm thời), lập chiến khu, chuẩn bị khởi nghĩa

  - 8/1945: Được chỉ định vào Thường vụ Tỉnh ủy và làm Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Quảng Bình

  - 1946-1948: Làm Bí thư Huyện ủy, kiêm Chính trị viên Huyện đội, Huyện đội trưởng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Được cử đi học lớp Nguyễn Ái Quốc khóa I năm 1946. Tháng 5/1948, đồng chí làm Tỉnh ủy viên, Chính trị viên, kiêm Tỉnh đội trưởng tỉnh Quảng Bình

  - 1949-1950: Được cử đi học lớp quân sự Bộ Tổng Tư lệnh, công tác ở Phòng Đảng vụ, Cục Chính trị

  - 1951 - 1/1954: Làm Cục phó Cục Tổ chức, Phái viên của Tổng Tư lệnh trong các chiến dịch Điện Biên Phủ, Hoàng Hoa Thám, tham gia Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận Trung Lào

  - 2/1954 - 3/1956: Phụ trách công tác trao trả tù binh ở Sầm Sơn và đón tiếp bộ đội miền Nam tập kết

  - 4/1956 - 1960: Lần lượt kinh qua các chức vụ Cục phó Cục Điều động dân quân, Cục trưởng Cục Động viên dân quân, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu; đồng chí được phong quân hàm Đại tá năm 1958

  - 1961-1962: Được cử đi học tại Học viện Quân sự Bắc Kinh

  - 1964: Tổng Tham mưu phó

  - 1965: Chính ủy Quân khu 4, Bí thư Khu ủy; Chính ủy kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Mặt trận Trung Lào

  - 1966: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phụ trách Tổng cục Tiền phương

  - 1967 - 5/1976: Đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh Bộ Chỉ huy 559 kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy 559; Bí thư Ban Cán sự cố vấn Đảng, quân, dân, chính, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào. Đồng chí được phong quân hàm Trung tướng năm 1974. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí tham gia cánh đường quốc lộ 1

  - 6/1976 - 12/1976: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế, Bí thư Đảng ủy Tổng cục

  - 12/1976: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng

  - 1977: Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

  - 1979: Chiến tranh biên giới phía Bắc, đồng chí được điều trở lại quân đội làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô

  - 8/1979 - 3/1982: Được điều trở lại công tác tại Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị; được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  - 12/1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị; giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ)

  - 1991: Thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được cử làm Đặc phái viên Chính phủ thực hiện Chương trình 327 “trồng bảo vệ rừng phòng hộ”; tham gia chỉ đạo xây dựng đường Hồ Chí Minh

  - 10/2006: Nghỉ công tác

  - 4/4/2019: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa