Du kích Đức Lập diệt 73 tên địch, phá hủy 2 xe quân sự

Hà Nội (VNTTX 18/4/1967) Theo Thông tấn xã Giải phóng, phong trào chiến tranh duc kích đang phát triển mạnh tại tỉnh Đắk Lắk. Trong 20 ngày từ 19/3 đến 8/4, du kích quận Đức Lập  đã liên tiếp tập kích, phục kích địch và thọc sâu đánh địch trong các đồn bốt, tiêu diệt 73 tên biệt kích Ngụy, phá hủy 2 xe quân sự.  Đặc biệt ngày 5/4, du kích ven đường số 14 đã chặn đánh 1 đoàn xe quân sự, giết tại chỗ 40 tên địch, phá hủy 2 xe.