Dư luận các nước về việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 195, ngày 13/7/1995