Dư luận đánh giá về ý nghĩa và giá trị nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, học giả và độc giả các nước.

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Hiếm có bài viết nào được dư luận quốc tế quan tâm, đánh giá cao như bài viết lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ khi bài viết được công bố ngày 16/5/2021, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí... đã có hàng nghìn bài viết, bài bình luận của độc giả, từ cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, từ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cho đến các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài... đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực.

Các bài viết chia sẻ của bạn đọc đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư; nhận thấy rõ con đường mà nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công. Những tổng kết cả về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết là định hướng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục kiên định con đường đã chọn. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường, người dân được ấm no, hạnh phúc.

Theo các tác giả có bài in trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, sức cuốn hút từ bài viết của Tổng Bí thư là ở chỗ vừa luận giải đúng, trúng những vấn đề bức thiết nhất của thời đại với những dẫn chứng sinh động thuyết phục từ thực tiễn, vừa có cách trình bày gần gũi, dung dị, như muốn chia sẻ với người đọc những điều tâm huyết nhất tự đáy lòng mình. Qua đó muốn giúp người đọc định hình về chủ nghĩa xã hội và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về con đường chúng ta đi, đích chúng ta đến.

Qua 50 bài trao đổi, trả lời phỏng vấn, đánh giá của các học giả, người nghiên cứu, bạn bè quốc tế… được tuyển chọn, in trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” nói lên điều ấy.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào Phuvông Ùnkhănxẻn chia sẻ: “Bài viết (bài viết của Tổng Bí thư) được ví như một giáo trình có giá trị khoa học cao, định hướng cho hoạt động của nhà tư tưởng, lý luận, chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa”.

Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu so sánh chính đảng thế giới, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tự Sinh đánh giá: “Đây là bài viết có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, định hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Keo Baphnom cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng Ban Nghiên cứu châu Á-châu Đại Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế (CIPI) của Cuba; Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam TS Ruvislei González Saez nhận định, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “có giá trị tham khảo cho các quốc gia đang trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như công tác nghiên cứu lý luận-thực tiễn”, “là tài liệu tham khảo cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới phấn đấu cho sự phát triển của các xã hội công bằng nhất”.

Viện trưởng Viện Đông Phương học, Trường đại học Sư phạm quốc gia A.I.Herzen, Liên bang Nga GS, TSKH Andrey Vassoevich cho rằng: “Quan điểm của Tổng Bí thư về phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội là ý tưởng gần gũi không chỉ với hàng triệu người Việt Nam, mà còn với đông đảo người dân trên thế giới”...

Ngài Sẻng-phết Hùng-Bun-Nhuông phát biểu ý kiến đánh giá: Qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi hiểu và nhận thức sâu sắc rằng chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai, vận dụng qua từng thời kỳ, đặc biệt là vận dụng trong vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia vào hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dành được nhiều thành quả được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tôi tin tưởng vững chắc rằng với sự kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, kiên trì và anh dũng, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được cơ sở vững chắc để tiến lên xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết đều gần gũi, dễ hiểu với thanh niên, giúp thanh niên hiểu rõ hơn nhiều vấn đề lý luận, qua đó tự sàng lọc, đấu tranh, phòng ngừa trước những thông tin xấu độc. Tiếp cận những nội dung nêu ra trong bài viết, thanh niên tự nhận thức được sứ mệnh của mình, từ đó nỗ lực vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Bài viết là tài liệu quý giá để chuẩn bị báo cáo chính trị cho đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào năm sau.

Già làng Tou Prong Dzung - chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - khẳng định bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "củng cố niềm tin sắt son cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về con đường đi tới tương lai của dân tộc", "là tài liệu quan trọng giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về con đường chúng ta đi, đích chúng ta đến".

Kỹ sư lâm nghiệp Vũ Đức Triển, ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tâm đắc với đánh giá của Tổng bí thư: "Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để phát triển bền vững".

Các bài viết in trong cuốn sách vừa thể hiện sự đồng tình, vừa biểu thị quyết tâm hành động, biến mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cũng là khát vọng của cả dân tộc thành hiện thực, hướng tới một xã hội mà trong đó sự phát triển là thật sự vì con người; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn... Không cứ những bài viết chính luận mà có khi chỉ là một ý kiến ngắn nhưng đều là những điều tâm huyết mà người viết muốn chia sẻ với người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta cùng trả lời cụ thể hơn các câu hỏi đặt ra từ thực tiễn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, để thống nhất nhận thức và hành động. Đó còn là những bài viết phản ánh ở các địa phương triển khai thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư trong bài viết… Có khi một nội dung nhưng được nhiều bài viết tập trung phân tích dưới nhiều góc độ. Cụ thể như trong thời kỳ quá độ, phải không ngừng củng cố tăng cường phát huy các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa; về phát huy sức mạnh nhân dân-cội nguồn của sức mạnh; về phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; về phát triển bền vững để bảo vệ môi trường sống trong lành; về xây dựng hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân phục vụ...

Từ bài viết của mình, Tổng Bí thư đã làm lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về khát vọng phát triển đất nước. Những bài viết trong cuốn sách đã góp thêm một tiếng nói làm cho niềm tin ấy, khát vọng ấy mãnh liệt hơn, để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

 Phương Anh (tổng hợp)