Dư luận hoan nghênh việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 194, ngày 12/7/1995