Dư luận xung quanh việc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam số 196, ngày 15/7/1995